+90 532 525 05 52 info@operasyoneldanismanlik.com

Hizmetler

Bayi Kanalı Satış Eğitimi

Bayi Kanalına satış yapan veya yapmayı düşünen firmaların yöneticilerine yönelik eğitim programıdır. Konu başlıkları şu şekildedir:

A. Bayi Kanalı Yönetimi

 1. Bayi Nedir?
 2. Bayi Teşkilatı Nedir ve Hangi Ürünler İçin Kullanılır?
 3. Bayi Teşkilatı Yönetimi Nedir?
 4. Bayi Kanalı Satış Yöneticisinde Olması Gereken Özellikler Nelerdir?
 5. Hedef Belirleme ve Planlama nasıl olmalıdır?
 6. Satış Hedeflerinin Belirlenerek Bayi ve Bölge İş Planlarına Dönüştürülmesi
 7. Bayilik Sisteminde Kota, Teşvik ve Prim Sistemi Uygulamaları
 8. Hedeflerin Gerçekleşmesine Uygun Risk - Teminat İlişkileri
 9. Ürün, Sektör ve Bayi Profiline Uygun Yeni Satış Stratejilerinin Geliştirilmesi
 10. Yeni Bayilik İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Bayilik Tesisinde Temel Kriterler

10.1. Satış Performans Kriterleri

10.2. Finansal Kriterler

10.3. Kurumsal Kriterler

 1. Zordaki Bayilerin Yönetimi ve Problemli Müşteri İletişimi
 2. Bayi Yönetiminde Rehberlik

12.1. Bayi Çalışanlarının Eğitimi

12.2. Bayinin, İş Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi

12.3. Bayi Performansının Şirket ve Bölge Amaçlarına Yönelik Değerlendirilmesi

12.4. Bayinin Reklâm ve Tanıtım Çalışmalarının Yönetilmesi

12.5. Verimli Yeni Satış Noktalarının Oluşturulması

 1. Satış Geliştirmeye Yönelik Bayi Motivasyonunun Sağlanması
 2. Çatışma Yönetimi ve Problem Çözme
 3. Bayi Şikâyetlerinin Çözümlenmesi ve Fiyat Dirençlerinin Aşılması
 4. Bayi Memnuniyeti Anketi ve Değerlendirmesi

B. SATIŞ EKİBİNİN ÇALIŞMA SİSTEMİ

 1. Bölgelerin Potansiyellerine Göre Bölümlenmesi ve Organizasyon Şemasının Oluşturulması
 2. Bölgedeki Hedef Firmaların Belirlenmesi
 3. Satış Kadrosunun Günlük ve Haftalık Çalışma Programının Belirlenmesi
 4. Satış Personelinin Yapacağı Günlük Ziyaret Adetlerinin Hedefinin Belirlenmesi
 5. Satış Kadrosunun Araçlarının Günlük Plana Uygunluğunun GPS ile Takibi
 6. Satış Personelinin Gün Sonunda Standart Formatta Raporlama Yapması
 7. Personel ile Satış Yönetiminin Haberleşmesinin Etkin Olması
 8. Performans Kriterlerinin Belirlenmesi ve Satış Kadrosunun Performans Ölçümünün Yapılması
 9. Ayda Bir Tüm Kadro ile Yapılacak Toplantıyla Performans Kriterlerinin Değerlendirilmesi ve toplantı içeriğinin belirlenmesi
 10. Primlerin Satışla Beraber Yapılanma Üzerinden Hesaplanması
 11. CRM yönetimi
 12. Satış Kadrosunun Motivasyonu
 13. Satış Personeli Şirket İçi Memnuniyet Anketi ve Değerlendirmesi