+90 532 525 05 52 info@operasyoneldanismanlik.com

Nasıl Çalışıyorum?

Öncelikle çalışma yapılacak firmanın sektörüne ve büyüklüğüne göre belirlenen sürede fizibilite yaparak firmanın Swot (Fırsatlar,Tehditler, Güçlü yanlar ve zayıf yanlarını belirliyorum) analizini yapıyorum. Bu süreçte firma çalışanları ile görüşüyor, satış sistemini, ürünleri, prim sistemini, rakipleri, pazar paylarını, pazar şartlarını, firmanın ve rakiplerin pazarlama çalışmalarını, bu alandaki global rakipleri, aynı alandaki dünyadaki gelişmeleri, faaliyet alanında online yapılan çalışmaları ve offline pazarlama faaliyetlerini inceliyorum. Yapılan çalışma sonunda firma yönetimine tespitleri ve bu tespitlere yönelik yapılabilecek stratejik çalışmaları veya geliştirme stratejilerini sunuyorum.

Belirlenen stratejilerin uygulanmasına yönelik tecrübelerimi aktarıyorum. Bu uygulamaların nasıl ve ne zaman yapılması gerektiğine dair aynı zamanda hangi partnerlerle yapılabileceğini bir plan çerçevesinde sunuyorum. Yapılan çalışmalar hedeflere ulaşma noktasına kadar tüm satış yönetimi ve pazarlama yönetim süreçlerini içeriyor. İstenildiği takdirde yapılacak çalışmaları Operasyonel Danışmanlık sürecinde firmanın yöneticileri ile beraber hedeflere ulaşana kadar yönetiyorum.

Bu süreçte firmanızın bulunduğu sektöre, belirlenen hedeflere ve danışmanlık hizmetinin içeriğine göre yapacağımız anlaşmada, haftanın 1 gününü veya işin sonuca yönelik uygulanabilmesine ve yoğunluğuna göre 2-3 gününü mesai saatlerinize göre size ayırıyorum. Bu çalışmada belirlemiş olduğumuz Satış yönetimi strateji ve uygulamaları ile online ve offline pazarlama strateji ve uygulamalarının yapılabilmesi için insan kaynağından, personel eğitimine, iş ortaklıkları ve hizmet sağlayıcılarla yapılacak anlaşmalara, yapılan çalışmaların performans ölçümlerine, harcanan her kuruşun doğru kitleye ve amaca yönelik yerlere harcanmasına ve tüm sürecin hedeflenen noktada veya üzerinde sonuçlanmasına kadar firma içinde ve dışındaki tüm süreci firma yönetimi ile koordineli bir şekilde yürütüyorum.